YEP – de jonge oudere

Voor Kwantes Coaching & Training ligt de focus niet alleen op docenten en millennials maar ook op het coachen en trainen van jonge ouderen, de zgn. young elderly persons (YEPs) vanaf 55+. Dat doen we via individuele coachsessies en een verbindend open podium in de vorm van huiskamersessies met interessante sprekers vanuit de interessesfeer van de doelgroep. De YEP-doelgroep kan bestaan uit mensen die deelnemen aan het arbeidsproces maar ook uit Pensionado’s die volop in het leven staan en wel eens wat anders willen doen dan bingo of bezigheidstherapie.

Zorg -en in een later stadium thuiszorg- moeten YEPs steeds vaker zelf regelen. Met het zoeken naar een woning voor later komen steeds meer YEPs die inzien dat je daar niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. Dat begint bij het verkennen van mogelijkheden om zelfstandig in een moderne variant van een woongroep te leven zonder dat dat afbreuk doet aan je privacy. Voor YEPs geldt dat ze graag bezig willen zijn -of blijven- met werk of vrijwilligerswerk. Gewoon doorwerken betaald of onbetaald. Een keuze die ze vrijwillig willen kunnen maken. YEPs geven hun geld graag uit aan leuke dingen zoals workshops, trainingen, reizen of voor de kinderen. Vriendschappen zijn letterlijk van levensbelang. De kunst is om ze te onderhouden terwijl je nog gezond bent of het wat rustiger aan wilt doen. Daarom biedt Kwantes Coaching en Training hen het podium om elkaar te ontmoeten aan de hand van actuele thema’s over o.a. Zorgen, Wonen, (Net)Werken, Vitaliteit, Duurzaamheid, Spiritualiteit onder het genot van een hapje en drankje.

Heb je interesse om deel te nemen of wil jij zelf als spreker een interessant thema inbrengen? Stuur mij een email via info@kwantescoachingentraining.nl

De thema’s die we behandelen worden gekozen aan de hand van het recente onderzoek via trouw ‘de YEP van tegenwoordig’, www.trouw.nl/yep, waaruit blijkt dat de YEP-doelgroep qua interessesfeer alsvolgt kan worden onderverdeeld:

 • 17 % duurzaam progressieven,
 • 17 % sociaal confessionelen
 • 14% sobere behoudenden,
 • 11% traditionele individualisten,
 • 11% betrokken spirituelen,
 • 10 % bezorgde traditionelen,
 • 7% ambitieuze liberalen,
 • 6 % moderne levensgenieters,
 • 4 % ruimdenkende pragmatici,
 • 4% behoudende zekerheidszoekers,

1.Duurzaam progressieven

Is progressief, positief, en sociaal ingesteld. Heeft affiniteit voor spiritualiteit, andere culturen en duurzaamheid en is ook een tikkeltje moralistisch. Voelt zich jonger dan hij denkt en nog niet erg bezig met de oude dag.

 2.Sociaal confessionelen

Wil tradities behouden en vinden vaderlandsliefde en veiligheid belangrijk. Laag of middelbaar opgeleid, modaal inkomen en woont in een minder stedelijk gebied. Heeft het gevoel dat politici niet weten wat er in de samenleving speelt en ook het gevoel dat ze geen invloed uit kunnen oefenen. Heeft een laag vertrouwen in rechters, de media, ministers en de EU, maar een relatief hoog vertrouwen in grote bedrijven. Is vrij actief op sociale media over politieke of andere actuele maatschappelijke kwesties maar gaat liever niet zelf naar een inspraakbijeenkomst, omdat daar vaak een bepaald type insprekers komt waar hij zich aan ergert.

 1. Ruimdenkende pragmaticus

Redelijk welvarend en goed opgeleid. Bekommert zich vooral om problemen in z’n directe omgeving. Bekijkt die problemen vooral feitelijk en lost deze praktisch op. Ruimdenkendheid, oplossingsgericht en rationeel. Houdt van hard werken, de beste zijn en carrière maken. Heeft en laag vertrouwen in de media en de politie, maar is tevreden over de democratie.

 1. Sociaal confessioneel

Sociaal, betrokken, sobere en enigszins traditionele burger, gedreven door geloof en spiritualiteit. Heeft een sterk sociaal netwerk waarbij de aard van de relaties gericht is op het krijgen van goede raad en het geven van hulp en minder op gezelligheid. Biedt anderen hulp en ondersteuning. Laat zich ook door anderen inspireren om dingen anders te doen.

 1. Moderne levensgenieter

Heeft een en doen wat hij leuk vindt. Leidt een luxe leven leiden, maakt carrière, werkt hard en is gehecht aan status. Leeft naar eigen zeggen niet zeer duurzaam en geeft minder vaak aan de thermostaat lager te zetten of groene stroom te gebruiken. Het autobezit en -gebruik ligt hoger dan gemiddeld, men bezit relatief vaak twee auto’s.

 1. Sobere behoudende

Bescheiden, enigszins conservatieve burger met respect voor natuur en klimaat. Wil tradities behouden, vaderlandslievend zijn, eenvoud en nederig zijn, zuinig, in de natuur zijn en duurzaam leven. Vindt genot, geluk, doen wat je leuk vindt en carrière maken minder belangrijk. Ontvangt minder bezoek, en gaat ook minder op bezoek. Laat zich niet of nauwelijks door anderen inspireren om dingen anders te doen.

 1. Behoudende zekerheidszoeker

Weinig uitgesproken, enigszins teruggetrokken. Heeft geen pretenties en weinig ambitie.  Vindt  zekerheid prettig, is nuchter en graag op zichzelf? Vindt het minder belangrijk om duurzaam te leven, zich spiritueel te ontwikkelen.

 1. Traditionele individualist

Een op zichzelf en de directe omgeving gerichte Nederlander die hecht aan traditie. Vaderlandslievend. Daarnaast zijn zekerheid, status en macht relatief belangrijk maar geeft er minder om nieuwe culturen te leren kennen en in de natuur te zijn. Ruimdenkendheid, zorgzaamheid, rekening houden met anderen, geluk en liefde, scoren minder.

 1. Betrokken spirituelen

Een op anderen gerichte, actieve, gelovige of op verdieping gerichte burger. Vindt spiritueel ontwikkelen belangrijk, en geloven, zingeving, vergevingsgezind zijn, niet veroordelen, duurzaam leven, nieuwe culturen leren kennen en nederig zijn. Voelt zich gezond en is extreem duurzaam.

 1. Ambitieuze liberaal

Een zelfbewuste conservatieve liberaal die hard werkt om lekker te kunnen leven. Vindt een luxe leven leiden, genot, carrière maken, status, de beste zijn en macht belangrijk. Hoewel dit type aangeeft gemiddeld duurzaam te leven, maakt hij zich niet echt zorgen over klimaatverandering en is ook niet echt bereid om minder vlees te gaan eten om het klimaat te sparen. Mensen uit deze groep hebben vaak twee auto’s en gebruiken die ook. Het openbaar vervoer is maar niks.